Little Me – školka a jesle

Jana De Diana Boro
Hálova 55/3
190 15, Praha 9 – Satalice
Tel: 776 240 018
IČ: 01603574
Bankovní spojení:1352207034/3030

Jana De Diana Boro, Bc.

Moje láska k dětem a pedagogická kvalifikace mi poskytuje krásnou příležitost a důležitou odpovědnost pečovat o děti. Péče o děti zahrnuje, mimo jiných klíčových částí jako všeobecný rozvoj dítěte, být nápomocna, když děti tápou, být dobrým posluchačem, když děti vypráví i být oporou, když děti něco trápí. Můj 15ti letý pobyt v USA mi přinesl mnoho v mém soukromém i profesním životě. Zkušenosti z práce ve 2 MŠ v Miami, pokračování ve studiu se zdravotním a pedagogickým zaměřením a postupně pak zkušenosti z práce v začínající anglicko – české MŠ v Praze 6 a v zaběhlé úspěšné anglické MŠ v Praze 4 , mi daly ucelenou vizi vlastní úspěšné mateřské školky. Pojďme společně připravit děti na úspěšný a spokojený život.

Vzdělání

 • UNIVERSITY OF PHOENIX- Bakalářský titul v oboru řízení zdravotnické péče USA 2006-2009
 • STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA- Střední pedagogické vzdělání s maturitou ČR 1987-1991

Certifikáty

 • Certifikát ze znalosti růstu a vývoje dítěte USA, Miami 2010
 • Certifikát ze studie chování a pozorování dítěte USA, Miami 2010
 • Certifikát z identifikace zneužíváných a zanedbaných dětí USA, Miami 2010
 • Regulace a pravidla vzdělávacího zařízení pro děti USA, Miami 2010
 • Certifikát ze znalosti výživy, zdraví a bezpečnosti dětí USA, Miami 2011
 • Certifikát ze zákaldů psaní a čtení pro předškoláky USA, Miami 2011
 • Standardní první pomoc dospělému CPR/AED USA, Miami 2010
 • Standardní první pomoc dítěti a novorozenci CPR/AED USA, Miami 2010
 • Certifikát ze základů administrativního asistenta USA, Miami 2010

Všichni naši zaměstnanci jsou pedagogové s požadovanou kvalifikací, prověřujeme bezúhonnost, vlastní platné zdravotní průkazy a certifikáty první pomoci. Pečlivě vybíráme naše pedagogy na základě vztahu k dětem, zkušeností a dosažené kvalifikace.