Jak fungujeme

Náš den

Provoz LITTLE ME je celodenní od 7:30 do 17:30 hodin s možností výběru délky docházky.

Denní program dává dětem pocit bezpečí a sounáležitosti.

7:30-9:00 Příchod do školky, volná hra, zpěv, tanec, čtení
9:00-9:45  Ranní kroužek (vzdělávací část dne podle týdenního tématu hravou formou, vyrábění)
9:45-10:15 Hygiena a svačina (podle počasí na zahradě)
10:15-12:00 Volná hra na zahradě
12:00- 13:00 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, odchod domů – 12:30
13:00- 15:00 Čtení a odpočinek na lůžku
15:00- 15:30 Hygiena a svačina
15:30- 17:30 Pobyt na zahradě

Kroužky a výlety v ceně školkovného

 • DRAMATIZACE- pohádky a písničky. Vytváří zdravé sebevědomí dětí. Podporuje představivost, socializačně posiluje komunikaci a kooperaci mezi dětmi, rozvíjí chápání mezilidských vztahů.
 • MLADÝ VĚDEC- pro děti od 3 let. Interaktivní činnost, která děti učí poznávat svět kolem nás. Experimenty, které provádíme, jsou bezpečné a zábavné, procvičují představivost a předvídatelnost.
 • PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA- určena pro děti od 5-7let. Pracujeme s pracovními listy Kuliferda a jeho svět. Kroužek zahrnuje činnosti, které rozvíjí jazyk, řeč, paměť, samostatnost, tvořivost, vnímání. Podle potřeby se věnujeme dětem jednotlivě
 • PEČENÍ – hrajeme si na malé pekaře, ale při práci se děti učí spoustu potřebných věcí jako např. trpělivost
 • NÁVŠTĚVY DIVADLA V HORNÍCH POČERNICÍCH- toto divadlo pořádá dopolední představení pro MŠ, kterých se zpravidla každých měsíc zúčastňujeme
 • SOKOL – jednou týdně navštěvujeme místní sokolovnu, děti si užívají hodinu zábavy a zároveň se rozvíjí v pohybové oblasti, učí se spolupracovat s ostatními, budují si sebedůvěru, smysl zodpovědnosti

Něco navíc

 • Adoptovali jsme sloního syrotka OLARE, který žije v DAVID SHELDRIC WILDLIFE TRUST, Nairobi, Keňa a sledujeme jeho život ze zpráv, které docházejí z této nadace pro opuštěná sloní mláďata.
 • NAROZENINY každého dítěte slavíme společně, s dětmi připravujeme zdravý dort.
 • ADAPTAČNÍ PROGRAM- přijďte se nezávazně podívat. Rodiče mohou zůstat ve školce s dětmi a/nebo je nechat hrát si a seznamovat se s prostředím. Uvědomujeme si, že tato velká změna v životě dítěte ( i rodičů ) potřebuje dostatek času a nesmí se uspěchat.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Pro LITTLE ME je důležité učit děti, jak se šetrně chovat k přírodě a jaký má člověk vliv na životní prostředí; rozvíjíme pocit sounáležitosti mezi neživou a živou přírodou. Vytváříme u dětí pevné základy pro kladný a odpovědný vztah k životnímu prosředí.

Co proto děláme:

 • třídíme odpad
 • máme svůj vlastní záhon i kompost
 • stravujeme se regionálními a sezónními potravinami od místních pěstitelů, sousedé nám dodávají domácí vejce, připravujeme
  si vlastní bílý jogurt
 • šetříme vodou, energií, jídlem a vším, čím se šetřit dá
 • program týdne zahrnuje minimálně dvě aktivity zaměřené na životní prostředí
 • používáme recyklovaný materiál
 • recyklujeme hračky (pro Český červený kříž)